Taxi

De overheid heeft regels opgesteld om een veilig vervoer per taxi te bevorderen. Kiwa Register verstrekt taxivergunningen en boordcomputerkaarten. Arbeidsomstandigheden van chauffeurs kunnen zo worden verbeterd en oneerlijke concurrentie worden bestreden.

Wet en regelgeving

Wet personenvervoer 2000